Menu

Cafe đá/nóng

17.000 Đ
Gía 17k --> 20k
Gía 20k -- 22k
Size S: 25K, Size: 35k. Đường đen chính hiệu Hàn Quốc
Trân châu: 15k - 25k, Thạch 20k - 25k - 35k
Trân châu : 15k - 25k , Thạch đầy đủ : 20k -25k - 35k + hương dâu, đào, kiwi, vải, đào, bạc hà 3k

Cafe đá xay

25.000 Đ

Yaourt dâu

30.000 Đ